การจัดการ User ผู้ดูแลระบบ (Admin)

Admin Manage

หน้าการจัดการ Admin

จะอยู่ส่วนหน้าหลักของ ส่วนของ Admin Level

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ

Create Administrator

คือการสร้าง Admin เพิ่มขึ้น โดยหากคลิกเข้าไปแล้ว จะพบหน้าดังกล่าว

Admin Create

ซึ่งเป็นหน้ากรอกรายละเอียดของ Admin ที่ต้องการจะเพิ่มใหม่

โดยมีรายละเอียดการกรอกดังนี้

Username คือชื่อผู้ใช้ที่ใช้สำหรับเข้าระบบหน้า Admin
E-Mail คือ E-Mail ของผู้ใช้งาน
Enter Password คือ กรอกรหัสผ่านของ Admin ที่ต้องการเพิ่ม
Random คือปุ่มเพื่อทำการ สุ่มรหัส หากต้องการให้ระบบสุ่มรหัสที่ต้องการให้ (หากท่านกรอกรหัสผ่านแล้วกดปุ่มนี้ รหัสของท่านจะถูกทับด้วยรหัสที่ถูกสุ่ม)
Re-Enter Password คือ ช่องกรอกรหัสอีกครั้ง ให้ท่านกรอกรหัสผ่านเหมือนกับที่ท่านกรอกในช่อง Enter Password
Send Email Notification คือการให้ส่ง E-mail รายละเอียดของ Admin ไปยัง E-mail ที่ท่านกรอกไว้
Submit คือการยืนยันข้อมูลข้างต้น

หากท่านกดปุ่ม Submit แล้ว หากไม่มีปัญหาอะไร ท่านจะได้พบกับเว็บเพจลักษณะดังกล่าว

Admin Create

โดยช่อง User Comment Box ท่านสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Admin คนใหม่ดังกล่าวนี้ได้

List Administrator

Admin Create

หน้าดังกล่าวเป็นการจัดการ admin โดยที่จะมีปุ่มต่างๆในการทำงานดงนี้

Create Admin จะไปยังหน้าที่ท่านสามารถ สร้าง admin ผู้ดูแลระบบเพิ่มได้ ดังข้างบน
Delete Admin คือการลบ Admin ภายในระบบ โดยท่านจะต้องกรอกชื่อ User ของผู้ที่ท่านต้องการจะลบ

Advanced Search คือปุ่มการค้นหาผู้ดูแลระบบแบบเชิงลึก ท่านสามารถค้นหาผู้ดูแลระบบตามความต้องการของท่านได้ในนี

ในตาราง ท่านสามารถเลือก admin จาก สดมภ์หลังสุด โดยท่านสามารถเลือกคลิก Select ได้ และทำการ...
Send a Message คือการส่งข้อความให้แก่ User ที่เลือกในสดมภ์ Select หากท่านคลิก Email Only ด้วย ข้อความที่จะส่งไปให้ จะถูกส่งไปยัง Email เท่านั้น
Suspend  คือการระงับการใช้งาน admin ที่ท่านเลือก หากท่านระงับการใช้งาน admin คนใดที่ท่านเลือก คนนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Unsuspend คือการยกเลิกการระงับการใช้งาน admin ที่ท่านเลือก หากท่านทำการยกเลิกการระงับการใช้งาน admin คนใดที่ท่านได้ระงับการใช้งานอยู่ admin คนนั้นจะสามารถเข้าสู่ระบบได้อีกครั้ง
Delete คือการลบผู้ดูแลระบบนั้นออกจากระบบ รวมถึงข้อมูลต่างๆของผู้ดูแลระบบทั้งหมดด้วย

  • 3 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การจัดการ User ผู้ขายต่อ (Reseller)

หน้าการจัดการ Reseller จะอยู่ส่วนหน้าหลักของ ส่วนของ Admin Level โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ...

การจัดการ Reseller Package

จากหน้าหลัก Admin กดที่ Manage Reseller Packages คุณจะเจอกับหน้านี้  ...

Powered by WHMCompleteSolution