การจัดการ User ผู้ขายต่อ (Reseller)

Admin Manage

หน้าการจัดการ Reseller

จะอยู่ส่วนหน้าหลักของ ส่วนของ Admin Level

โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ

Create Reseller

คือการสร้าง Reseller เพิ่มขึ้น โดยหากคลิกเข้าไปแล้ว จะพบหน้าดังกล่าว

Admin Create

ซึ่งเป็นหน้ากรอกรายละเอียดของ Reseller ที่ต้องการจะเพิ่มใหม่

โดยมีรายละเอียดการกรอกดังนี้

Username คือชื่อผู้ใช้ที่ใช้สำหรับเข้าระบบหน้า Reseller
E-Mail
คือ E-Mail ของผู้ใช้งาน
Enter Password
คือ กรอกรหัสผ่านของ Reseller ที่ต้องการเพิ่ม
Random
คือปุ่มเพื่อทำการ สุ่มรหัส หากต้องการให้ระบบสุ่มรหัสที่ต้องการให้ (หากท่านกรอกรหัสผ่านแล้วกดปุ่มนี้ รหัสของท่านจะถูกทับด้วยรหัสที่ถูกสุ่ม)
Re-Enter Password
คือ ช่องกรอกรหัสอีกครั้ง ให้ท่านกรอกรหัสผ่านเหมือนกับที่ท่านกรอกในช่อง Enter Password
Domain คือ ชื่อเว็บไซต์ของ Reseller นั้น เพราะ Reseller ก็ถือว่าเป็น User ที่มีเว็บไซต์ของตนเอง (ไม่ต้องใส่ www หรือ http://)
Use Reseller Package คือ ให้เลือกใช้ Reseller Package ตามที่กำหนดไว้ใน Manage Reseller Package
Domain IP คือ การเลือกใช้ว่า จะใช้ IP ใดในการให้ Reseller นี้ใช้งาน
Send Email Notification คือการให้ส่ง E-mail รายละเอียดของ Reseller ไปยัง E-mail ที่ท่านกรอกไว้
Customize คือปุ่มการแก้ไขข้อมูล reseller package ตามรายละเอียดปลีกย่อย
Submit คือการยืนยันข้อมูลข้างต้น

หากท่านกดปุ่ม Submit แล้ว หากไม่มีปัญหาอะไร ท่านจะได้พบกับเว็บเพจลักษณะดังกล่าว

Admin Create

โดยช่อง User Comment Box ท่านสามารถเพิ่มข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ Reseller คนใหม่ดังกล่าวนี้ได้

List Reseller

Admin Create

หน้าดังกล่าวเป็นการจัดการ Reseller โดยที่จะมีปุ่มต่างๆในการทำงานดงนี้

Create Reseller จะไปยังหน้าที่ท่านสามารถ สร้าง Reseller ผู้ดูแลระบบเพิ่มได้ ดังข้างบน
Delete Reseller คือการลบ Reseller ภายในระบบ โดยท่านจะต้องกรอกชื่อ User ของผู้ที่ท่านต้องการจะลบ

Advanced Search คือปุ่มการค้นหา Reseller แบบเชิงลึก ท่านสามารถค้นหาผู้ดูแลระบบตามความต้องการของท่านได้ในนี

ในตาราง ท่านสามารถเลือก Reseller จาก สดมภ์หลังสุด โดยท่านสามารถเลือกคลิก Select ได้ และทำการ...
Send a Message คือการส่งข้อความให้แก่ User ที่เลือกในสดมภ์ Select หากท่านคลิก Email Only ด้วย ข้อความที่จะส่งไปให้ จะถูกส่งไปยัง Email เท่านั้น
Suspend  คือการระงับการใช้งาน Reseller ที่ท่านเลือก หากท่านระงับการใช้งาน Reseller คนใดที่ท่านเลือก คนนั้นจะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้
Unsuspend คือการยกเลิกการระงับการใช้งาน Reseller ที่ท่านเลือก หากท่านทำการยกเลิกการระงับการใช้งาน Reseller คนใดที่ท่านได้ระงับการใช้งานอยู่ admin คนนั้นจะสามารถเข้าสู่ระบบได้อีกครั้ง
Delete คือการลบ Reseller นั้นออกจากระบบ รวมถึงข้อมูลต่างๆของ Reseller ทั้งหมดด้วย

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การจัดการ User ผู้ดูแลระบบ (Admin)

หน้าการจัดการ Admin จะอยู่ส่วนหน้าหลักของ ส่วนของ Admin Level โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ...

การจัดการ Reseller Package

จากหน้าหลัก Admin กดที่ Manage Reseller Packages คุณจะเจอกับหน้านี้  ...

Powered by WHMCompleteSolution