การจัดการ Reseller Package

จากหน้าหลัก Admin กดที่ Manage Reseller Packages

คุณจะเจอกับหน้านี้

 

ถ้าคุณเข้ามาเป็นครั้งแรก ระบบจะไม่มี Package อะไรให้คุณเลย ซึ่งเราจะต้องสร้างไว้อย่างหน่อย 1 ชุด เพราะ Reseller แต่ละคน จะต้องมี package ดังกล่าวนี้ระบุอยู่

โดยการกดที่ Add Package โดยจะขึ้นหน้าจอดังกล่าวให้

 

 

ข้อมูลแต่ละตัว จะมีหน้าที่ดังนี้

 

Bandwidth คือจำนวนข้อมูลที่ส่งเข้า - รับออกทั้งหมดของ Website ของ Reseller นั้นๆ รวมถึง User ที่ใช้งานใน Reseller นั้นด้วย โดยจะคิดเป็นหน่วย MegaBytes ดังนั้น 5000 MB ก็จะเทียบเท่ากับ 5GB เมื่อ Reseller นั้นๆใช้งาน Bandwidth เกิน เว็บไซต์นั้นๆจะถูกปิดจนกว่าจะขึ้นเดือนใหม่

Disk Space คือจำนวนพื้นที่ทั้งหมดของบัญชี Reseller ในหน่วย MB โดยค่านี้จะถูกใช้ร่วมกันระหว่าง Reseller และ Users ของ Reseller นั้นๆ เมื่อ Reseller นั้นๆใช้งานพื้นที่เกินกำหนดนี้ จะทำให้เขาไม่สามารถอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปอีกได้

Virtual Domains คือจำนวนโดเมนที่ Reseller นี้จะสามารถสร้างได้ ซึ่งรวมถึง User ของ Reseller ด้วย

Subdomains คือ จำนวน Subdomain ที่ให้ Reseller สร้างในแต่ละโฮสต์ได้ (ตามปกติจะถูกเซตไว้ที่ Unlimited)

 

IPs  [important reading]

 

This is the total number of IP addresses allocated to a Reseller.  Every other feature (e.g. personalized nameservers and a static/dedicated IP for the Reseller's web site) borrows from the number of addresses in this field.

 

For example, if you scroll further down the package table you will see the "Personal DNS's" setting.  If you pick the "Uses 3 IP's, domain gets own IP" option, the Reseller will get a static IP for his/her web site, and two additional IP addresses for name servers.  However, this feature will not work if the number of IP address in the "IPs" field is less than three (3).

 

You can, of course, allocate more IPs than needed to a Reseller so that Reseller can provide static/dedicate IPs to their customers.

 

E-Mail Accounts

 

This is the number of POP3 mail accounts a Reseller is allowed to provide.

 

E-Mail Forwarders

 

This is the number of forwarding addresses a Reseller is allowed to provide.

 

Mailing Lists

 

This is the number of Majordomo mailing lists a Reseller is allowed to provide.

 

Autoresponders

 

This is the number of autoresponder accounts a Reseller is allowed to provide.

 

MySQL Databases

 

This is the number of MySQL databases a Reseller is allowed to provide.  MySQL databases count towards total disk space usage.

 

Domain Pointers

 

This is the number of domain pointers a Reseller is allowed to provide. 

 

FTP Accounts

 

This is the number of FTP accounts a Reseller is allowed to provide.  Even if you set this number to 0, each User will still have a default FTP account with full access to their site.

 

Anonymous FTP Accounts

 

This permits Users (including Resellers) to allow anonymous logins to their FTP site(s).  Users have the ability to disable anonymous upload while still allowing anonymous download.  Anonymous FTP can present a risk to the User's site, and many Admins choose not to enable anonymous FTP access.

 

CGI Access

 

This permits Users to run CGI scripts.  If this features is enabled, a /cgi-bin directory will be created in the User's public_html directory.

 

SSL Access

 

This permits Resellers to allow Users to install Secure Socket Layer (SSL) certificates on their site.  Please note that a static (dedicated) IP address is required for SSL to work.  If you are providing name-based hosting, then you can disable the SSL feature.

 

SSH Access

 

This permits Resellers to access the server through SSH (an encrypted form of Telnet).

 

SSH Access for Users

 

This permits Users created by Resellers to access the server through SSH (an encrypted form of Telnet).  Many Resellers and Admins disable this feature due to the potential for abuse (Users have full access to server content).  Enabling this feature means Resellers are able to provide SSH access to their Users.

 

DNS Control

 

This permits Users to alter their DNS records (e.g. A records, MX records, etc.).  Many Resellers/Admins disable this feature because Users can disable their entire site by accidentally deleting or modifying domain records.

 

Personal DNS's

 

This feature creates personalized name servers for the Reseller (e.g. ns1.resellers-domain.com and ns2.resellers-domain.com).  There are three options:

 

1.  None.  No personalized name servers are created for the Reseller.

2.  2 IP addresses (ns1/web site and ns2).

3.  3 IP address (web site, ns1, ns2).

 

Important:  Please make sure the appropriate number of IP address is set in the "IPs" field (above).

 

Share Server IP

 

This feature allows Resellers to create name-based sites using the server's main IP address.

  • 1 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การจัดการ User ผู้ดูแลระบบ (Admin)

หน้าการจัดการ Admin จะอยู่ส่วนหน้าหลักของ ส่วนของ Admin Level โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ...

การจัดการ User ผู้ขายต่อ (Reseller)

หน้าการจัดการ Reseller จะอยู่ส่วนหน้าหลักของ ส่วนของ Admin Level โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ...

Powered by WHMCompleteSolution